A szociológiai interjú alapjai

Alapozó kurzus a TK MOKK-ban

előadó: Németh Krisztina szociológus, tudományos munkatárs KRTK RKI

Kurzusleírás:

A kurzus bevezetést nyújt az egyik leggyakrabban használt társadalomtudományi kutatási módszer, az interjúkészítés alapjaiba. Bevezetésképp elhelyezi a különféle céllal készülő interjúkat a kortárs társadalmi kontextusban, majd közelebbről is szemügyre veszi szociológiai interjú helyét a társadalomtudományi kutatási módszerek között. A kurzus áttekinti az interjúzás legfontosabb megközelítéseit, „paradigmáit”, az interjúfajtákat és a hozzájuk tartozó kérdezéstechnikákat. Felvillantja az interjúfelvétel során felmerülő módszertani, etikai kérdéseket, és olyan gyakorlati kérdéseket is érint, mint a mintavétel, a felkészülés az interjúra vagy az átirat minősége. A kurzus végül betekintést nyújt az interjúátiratok nem gépi elemzési lehetőségeibe: a szöveget elsősorban információforrásként és a szöveget komplex jelentésegységként, reprezentációként felfogó megközelítésekbe.

Tematika:

1. Mire jó az interjú? Az interjúzás társadalmi és kutatási kontextusa

2. Az interjúhelyzet; interjús „paradigmák”

3. Interjúfajták és kérdezési technikák; gyakorlati és etikai kérdések

4. Az átirat; az interjúátiratok elemzési lehetőségei 1.

5. Az interjúátiratok elemzési lehetőségei 2.

Az esemény részletei ide kattinva érhető el!