Szociológiai kutatási adatok Magyarországon

December 9-én 14.00-tól a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete és a TÁRKI Adatbank közösen szervez egy előadást és utána következő beszélgetést (előreláthatólag hibrid módon, a helyszín a Zoom felülete, illetve a Társadalomtudományi Kutatóközpont budapesti székháza), amelyben a társadalomtudományos adatokról lesz szó. A magyarországi társadalomtudományos kutatóintézetek és egyetemek hogyan, hol tárolnak adatokat és ezekhez hogyan lehet hozzáférni? Kik kutathatják az intézményben megvalósult projektek során létrejövő anyagokat? Milyen adatmegosztási gyakorlatokkal találkozhatunk a magyarországi szociológiai kutatási intézményekben? Hogyan őrzik a társadalomtudományos munka során létrejött kincseket?

Az esemény keretében Holl András, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ informatikai főigazgató-helyettese, a Hungarian National Node of the Research Data Alliance of Europe vezetője tart bevezető előadást a FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reuse) adatkezelés alapelveiről és azok társadalomtudományban releváns vonatkozásairól. Ezután Urbán Katalin, az NKFIH Tudományos és nemzetközi elnökhelyettes stratégiai tanácsadója tart egy rövid előadást “Úton a nyílt tudomány felé” címmel.

Az előadások után jelentős magyar társadalomkutató műhelyek képviselőit hívjuk egy-egy, kb. 5 perces prezentációra és az azt követő beszélgetésre, amelyen részt vesz Rigó-Ditzendy Orsolya is (NKFIH Tudományos és nemzetközi elnökhelyettes stratégiai tanácsadó, CESSDA és a SHARE kormányzati delegált). Célunk, hogy bemutassák az intézmények, milyen szociológiai kutatási anyagokat hoznak létre munkájuk során, és milyen módon és kik számára válnak azok elérhetővé. Nem a tudományos publikációkra fókuszálunk ez alkalommal, hanem azokra a kutatási adatokra, gyűjteményekre, interjúkra, kérdőíves adatok táblázataira, stb., amelyek a kutatások során keletkeznek. Eddig részvételét visszaigazolta:

  • Czibere Ibolya – a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet vezetője
  • Egri Krisztina – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtárának vezetője
  • Füzér Katalin – a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia Tanszék vezetője
  • Hegedűs Péter – a TÁRKI adatbanki ügyvezetője
  • Köllő János - a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbankjának szakmai vezetője
  • Meiszterics Enikő – a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központjának gyűjteménygondozási munkatársa
  • Messing Vera – a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora, a European Social Survey magyarországi vezetője
  • Pillók Péter – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézet Társadalomkutatás Tanszék mb. tanszékvezetője, valamint a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Társadalomtudományi Kutatócsoportjának igazgatója

 

A beszélgetést Janky Béla, a TÁRKI Alapítvány Kuratóriumának elnöke vezeti.

Facebook esemény

Az esemény ide kattintva érhető el!